V jedné vesnici někdo ukradl prase. Během policejního vyšetřování policie vyslýchala 5 svědků. Níže jsou shrnuty jednotlivé výpovědi:

Pepa: nebyl to Zdeněk
byl to Honza

Honza: nebyl to Karel
nebyl to Zdeněk

Karel: byl to Zdeněk
nebyl to Pepa

Jirka: byl to Karel
byl to Honza

Zdeněk: byl to Jirka
nebyl to Pepa

Dokážete určit kdo je zloděj? Za předpokladu, že každý uvedl jednu pravdivou informaci a jednu lež.

Řešení

Zloděj je Karel. Podle výpovědi Honzy to byl buď Karel nebo Zdeněk, protože jedna věta je lež. Z výpovědi Jirky je zřejmé, že to byl Karel nebo Honza. Protože jedna věta je pravda. Tudíž když dáme dohromady výpovědi Honzy a Jirky, dostaneme shodnou odpověď, že zloděj je Karel. Ostatní výpovědi nám to jen potvrdí.