Přemístěte jednu zápalku tak, aby platila rovnice:

Řešení

VI = IV + II