Dokážete spočítat trojúhelníky na obrázku? Kolik jich je?

Řešení

27