Pravidla a rady

r
Hrajete na vlastní zodpovědnost. Po cestě vás nečekají žádná nebezpečná místa ani zdraví ohrožující úlohy. Dohlížejte na děti, nevstupujte na nepřístupná místa, vyhýbejte se jednání, při němž hrozí nebezpečí úrazu. Dávejte pozor na silniční provoz. Neničte a nepoškozujte hrací příslušenství ani herní zařízení, při zacházení s pomůckami nepoužívejte hrubou sílu.
Venkovní úniková hra Kryptograf není určena pro malé děti, protože délka pěší trasy pro ně může být náročná. Při luštění nápověd je navíc potřeba umět číst a počítat, proto doporučujeme hru dětem od 12 let. Děti a mládež musí být v doprovodu dospělé osoby. V každém týmu musí být osoba starší 18 let. Úniková hra je vhodná i pro starší osoby. Není však vhodná pro osoby trpící chorobou nebo následky úrazu, které by jim znemožnily pohyb a absolvování pěší trasy.
p
Během hry navzájem co nejvíc komunikujte, naslouchejte si a hlavně pozorně čtěte nápovědy, které dostanete! I když můžete používat telefony, mapy, internet a navigaci, spoléhejte se na vlastní rozum, nápady a intuici a nesnažte se některé kroky přeskočit a hru si tak ulehčit nebo urychlit. V tomto případě rozhodně neplatí, že internet je vševědoucí, a ani fotka nemusí vypadat stejně jako skutečnost. Žádné zvláštní odborné znalosti z fyziky, chemie, matematiky nebo historie nejsou potřeba.

Na hru si vyhraďte dostatek času, ale myslete na to, že jste vázáni časovým limitem.

Q
Osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog se hry nemůžou zúčastnit.
Trasa únikové hry je určená pro pěší přesuny. Trasa není určena pro kočárky, kolečkové brusle, kola ani invalidní vozíky.
Doporučujeme vzít si s sebou na cestu nějaké občerstvení (je možné zakoupit i cestou). Vhodně se oblečte, důležitá je zejména vhodná obuv. Za velmi nepříznivého počasí (silný déšť, sněžení) je možné hru přesunout na jiný volný termín.
}
Dostavte se na start včas. Rezervace je vždy na určitou hodinu, kterou si zvolíte a potvrdíte. Čas začátku hry je závazný. V případě pozdního příchodu může dojít k tomu, že budete muset počkat na odbavení jiných týmů a sníží se vám časový limit. V případě zpoždění většího než 20 minut můžete být ze hry vyloučeni bez nároku na vrácení peněz.
Je přísně zakázáno pořizovat audio nebo video záznamy herního vybavení, nápověd a součástí hry. Jakékoliv poskytnuté materiály jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Proto se zdržte jakéhokoliv jednání, kterým byste bez předchozího souhlasu zasahovali do těchto práv, a to především vyhotovováním kopií materiálů nebo pořizováním audiovizuálních souborů.