Součet třech po sobě jdoucích čísel je 348. Které to jsou?

Řešení

115, 116, 117