Kolikrát se cifra 9 nachází v číslech od 0 do 99 (včetně)?

Řešení

20 krát