Úkol 1

Nápověda

Všimněte si, že některé písmena jsou v textu výraznější a přečtěte je.

Řešení

„Stosedm“ = 107

Úkol 2

Nápověda

Vybarvěte samohlásky v tabulce a ukáže se vám číslo.

Řešení

56

Úkol 3

Nápověda

Každé slovo v rovnici představuje nějaké číslo. Např. leden = 1 (první měsíc), sobota = 6 (šestý den v týdnu), E = 5 (páté písmeno v abecedě), …

Řešení

1

+

6 x 5 + 2

4

+

7 x 10 + 2

3

=

33

Úkol 4

Nápověda

V každém obrázku doplňte čáry, jako byste chtěli dokreslit poslední obrazec. Poté se podívejte, jaké písmeno doplněné čáry představují. Např. první je písmeno „P“.

Řešení

„Patnáct“ =15

Úkol 5

Nápověda

Každému slovu přiraďte správnou dvojici. Poté přečtěte modrá písmena ze shora dolů. Např. první je pýcha a předsudek, takže „s“.

Řešení

„Stotřicetosm“ =138

Úkol 6

Nápověda

Všimněte si, že se jedná o abecedu a do jednotlivých políček doplňte chybějící písmena. Poté přečtěte písmena z políček, kde jsou čárky. Počet čárek udává pořadí. První písmeno je tedy „D“, druhé je „V“, …

Řešení

„Dvacetosm“ =28

Úkol 7

Nápověda

Najděte v názvu ovoce/zeleniny uvedené písmeno a posuňte se o počet písmen směrem, který udává znamínko plus/mínus. Např. česnek K – 3 = „s“, citrón I + 1 = „t“, …

Řešení

„Stoosmnáct“ =118

Úkol 8

Nápověda

Najděte v pavučině uvedené dvojice písmen a vezměte vždy chybějící písmeno z daného sloupce nebo řádku. Např. RS => P, JX => A, EF => D, BH =>E, …

Řešení

„Padesát plus šestnáct“ =66