———- ENGLISH TEXT BELOW ———-

 

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují Vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedl, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro zachování Vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek, informaci o zvoleném jazyku apod. Podrobnější informace získáte na uvedeném kontaktu provozovatele webu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies mohou být využity pro reklamní účely formou remarketingu na spřátelených webech těchto společností apod. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 

———- ENGLISH TEXT ———-

 

Cookies statement

This site stores files, generally known as cookies, in accordance with the laws of your Device.

What are cookies?
Cookies are small data files that make it easier for your visited websites to remember your actions and settings you’ve made, so you do not need to enter that information repeatedly. Cookies are not a hazard, but they are important for protecting privacy. Cookies can not be used to identify visitors to pages or to misuse login credentials.

What cookies do we use?
We use cookies, for example, to keep switching views from mobile devices to the PC version of the site, to keep your preferences when viewing this website, information about the selected language or currency, etc. For more information, contact your web site operator.

We also use third-party cookies (e.g., Google Analytics for Traffic Analysis). These cookies can be used for advertising purposes by remarketing on the affiliated sites of these companies, etc. These cookies are managed by third parties and we do not have access to read or write this data.

Agree to storing cookies
Most cookies are automatically accepted unless the browser is set differently. By using this website, you consent to the storage of cookies. You may restrict or block the use of cookies in your web browser settings. You can find information about setting up a particular browser at the following addresses:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com