Algebrogram I.

Nahraďte písmena číslicemi (stejné stejnými, různé různými) tak, aby platila rovnost:

ABCD*D = DCBA

Řešení

1089*9 = 9801

Devět

Kolikrát se cifra 9 nachází v číslech od 0 do 99 (včetně)?

Řešení

20 krát

Spočítej ovoce II.

Řešení

4 (v posledním řádku jsou jen 4 kousky avokáda a jen půlka kokosu)

Vyškrtni dvě cifry

Které dvě číslice je potřebné vyškrtnout z čísla 21376854 tak, aby vzniklo nejmenší možné číslo?

Řešení

2 a 7

Vznikne číslo 136854.

Dělníci

Pokud 10 dělníků postaví 10 domů za 10 měsíců, za kolik měsíců postaví 15 dělníků 15 domů?

Řešení

Za 10 měsíců.

Cihla

Cihla váží kilo a půl cihly. Kolik váží cihla?

Řešení

2 kg

(půl cihly je 1 kg…a 1 kg + 1 kg = 2 kg)

Stáj

Ve stáji jsou lidé a koně.

Celkem je ve stáji 22 hlav a 72 nohou.

Kolik koní a kolik lidí je celkem ve stáji?

Řešení

Ve stáji je 14 koní a 8 lidí.

Polovina

Pokud číslo 30 vydělíš polovinou a potom přičteš číslo 10, jaké číslo dostaneš?

Řešení

30/15 + 10 = 12

nebo

30/0,5 + 10 = 70

Spočítejte ovoce

Hádanka ovoce

Jednoduchá dětská hádanka, kvůli které se hádají i dospělí. Dokážete ji vyřešit? Napovíme, že 16 není správná odpověď.

Řešení

14 (všimněte si, že v posledním řádku jsou jenom 3 banány a půlka kokosu)