Cihla

Cihla váží kilo a půl cihly. Kolik váží cihla?

Řešení

2 kg

(půl cihly je 1 kg…a 1 kg + 1 kg = 2 kg)

Stáj

Ve stáji jsou lidé a koně.

Celkem je ve stáji 22 hlav a 72 nohou.

Kolik koní a kolik lidí je celkem ve stáji?

Řešení

Ve stáji je 14 koní a 8 lidí.

Polovina

Pokud číslo 30 vydělíš polovinou a potom přičteš číslo 10, jaké číslo dostaneš?

Řešení

30/15 + 10 = 12

nebo

30/0,5 + 10 = 70

Spočítejte ovoce

Hádanka ovoce

Jednoduchá dětská hádanka, kvůli které se hádají i dospělí. Dokážete ji vyřešit? Napovíme, že 16 není správná odpověď.

Řešení

14 (všimněte si, že v posledním řádku jsou jenom 3 banány a půlka kokosu)