Dokážete dešifrovat obrázek?

Řešení

“Praha”

Pokud si obrázek otočíte o 90° po směru hodinových ručiček, půjde z něj potom přečíst slovo PRAHA.