Dokážete dešifrovat následující obrázek?

Řešení

PES

Pokud odeberete z obrázku černé čáry, tak uvidíte, že šedými čárami je napsáno “PES”.