Víte které číslo má být místo otazníku?

Barvy a obrazce

Řešení

2

Číslo udává, kolik obrazců je v daném místě.