Kruh s písmeny

Co lze dosadit místo otazníku, aby obrázek dával smysl?

Pismena v kruhu

Řešení

K

Číselná hodnota součtu písmen (A=1, B=2, C=3, atd.), které jsou proti sobě je vždy stejná (17).

Čárky

Dokážete dešifrovat následující obrázek?

Řešení

PES

Pokud odeberete z obrázku černé čáry, tak uvidíte, že šedými čárami je napsáno “PES”.

Tečky

Jaký obrázek bude v posledním okénku?

Řešení

D

V každém dalším obrázku je jedna tečka navíc. Takže v posledním musí být 9 teček.

Čáry

Dokážete dešifrovat obrázek?

Řešení

“Praha”

Pokud si obrázek otočíte o 90° po směru hodinových ručiček, půjde z něj potom přečíst slovo PRAHA.

Ovoce a zelenina

Dokážete dešifrovat tento obrázek?

Šifra - Ovoce a zelenina

Řešení

“Broskev”

Místo obrázků si dosadíme název ovoce nebo zeleniny a z každého řádku si vezmeme jedno písmeno, podle toho kde je tečka. Pokud je tečka na třetím obrázku v řádku, vezmeme si třetí písmeno z názvu.

Barvy a obrazce

Víte které číslo má být místo otazníku?

Barvy a obrazce

Řešení

2

Číslo udává, kolik obrazců je v daném místě.

Přesýpací hodiny

Zvládnete doplnit X a Y?

Přesýpací hodiny

Řešení

x = 67 a y = 95

V každém trojúhelníku musí být součet čísel 180 a v každém kruhu musí být součet čísel 360.

Černá a bílá

Dokážete zjistit, kolik se rovná otazník?

Černá a bílá řada

Řešení

Otazník se rovná 3.

K prvnímu číslu v černém sloupci přičteme první číslo v bílém sloupci, tím dostaneme druhé číslo černého sloupce. Ke druhému číslu v černém sloupci přičteme druhé číslo v bílém sloupci, tím dostaneme třetí číslo černého sloupce. Pokud budeme pokračovat, tak k 17 musíme přičíst právě 3, abychom dostali 20.

Číselná hádanka

Přijdete na to, kolik je otazník?

Číselná šifra

Řešení

Otazník se rovná 2.

Číslo se vždy rovná počtu uzavřených ploch ve všech cifrách příslušného čísla. (4 má jednu uzavřenou plochu, 0 má jednu, 8 má dvě, atd…

Barvy

Řešení

4 na 2 = 16

6 na 2 = 36

Takže modrá je číslo 4, růžová je 2, šedá je 1, zelená je 6 a červená je 3.