Dětské hádanky I.

Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají více než ty. Co je to?

Řešení

Tvoje jméno

Nemá nohy, nemá ruce, ale stejně dveře otevírá. Co je to? 

Řešení

Vítr

Chodí nad náma, vzhůru nohama. Co je to? 

Řešení

Moucha

Vyhodíš to, je to bílé, ale když to spadne, je to žluté. Co je to? 

Řešení

Vejce

S kamarády jídlo drobí, kormě toho ústa zdobí. Co je to? 

Řešení

Zuby

Algebrogram I.

Nahraďte písmena číslicemi (stejné stejnými, různé různými) tak, aby platila rovnost:

ABCD*D = DCBA

Řešení

1089*9 = 9801

Když šel tam, do hlavy ho tloukli, když šel ven, za krk ho tahali. Co je to?

Řešení

Hřebík

Co je správně?

Co je správně: sedm plus pět JE třináct anebo sedm plus pět JSOU třináct?

Řešení

Ani jedno, sedm plus pět je dvanáct 🙂

Kdo mé jméno vysloví, hned mě zničí. Co je to?

Řešení

Ticho

Devět

Kolikrát se cifra 9 nachází v číslech od 0 do 99 (včetně)?

Řešení

20 krát

Zápalky I.

Přemístěte jednu zápalku tak, aby platila rovnice:

Řešení

VI = IV + II

Pohřbít Čecha

Proč je nelegální někoho, kdo žije v Čechách pohřbít na Moravě?

Řešení

Protože je nelegální pohřbít někoho, kdo ještě žije 🙂

Miminko

Dokážete na obrázku najít miminko?