Je spojován často s vlkem. Můžeme jím trpět a můžeme na něj umřít. Co je to?

Řešení

Hlad