Dětské hádanky I.

Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají více než ty. Co je to?

Řešení

Tvoje jméno

Nemá nohy, nemá ruce, ale stejně dveře otevírá. Co je to? 

Řešení

Vítr

Chodí nad náma, vzhůru nohama. Co je to? 

Řešení

Moucha

Vyhodíš to, je to bílé, ale když to spadne, je to žluté. Co je to? 

Řešení

Vejce

S kamarády jídlo drobí, kormě toho ústa zdobí. Co je to? 

Řešení

Zuby

Algebrogram I.

Nahraďte písmena číslicemi (stejné stejnými, různé různými) tak, aby platila rovnost:

ABCD*D = DCBA

Řešení

1089*9 = 9801