Podzim

Řešení

„Listopad“

Morseovka: hnědá = tečka, zelená = čárka, žlutá = oddělovač

Polovina

Pokud číslo 30 vydělíš polovinou a potom přičteš číslo 10, jaké číslo dostaneš?

Řešení

30/15 + 10 = 12

nebo

30/0,5 + 10 = 70