Cihla

Cihla váží kilo a půl cihly. Kolik váží cihla?

Řešení

2 kg

(půl cihly je 1 kg…a 1 kg + 1 kg = 2 kg)

Čtverce II.

Dokážete spočítat kolik je na obrázku čtverců?

Řešení

24

3 od 57

Kolikrát můžete odečíst číslo 3 od čísla 57?

Řešení

Jenom jednou, pak už odečítáte číslo 3 od čísla 54 🙂

Hlína

Velikonoční šifra

Řešení

0 kg (protože je to díra)

Dům – něco nehraje

Na tomto obrázku něco nesedí…co je to?

Řešení

Dym z komína jde opačným směrem než fouká vítr (podle stromů).

Vidí vás stárnout, ale nikdy nic neřekne. Co je to?

 

Řešení

Zrcadlo 

Stáj

Ve stáji jsou lidé a koně.

Celkem je ve stáji 22 hlav a 72 nohou.

Kolik koní a kolik lidí je celkem ve stáji?

Řešení

Ve stáji je 14 koní a 8 lidí.

Podzim

Řešení

“Listopad”

Morseovka: hnědá = tečka, zelená = čárka, žlutá = oddělovač

Polovina

Pokud číslo 30 vydělíš polovinou a potom přičteš číslo 10, jaké číslo dostaneš?

Řešení

30/15 + 10 = 12

nebo

30/0,5 + 10 = 70