Kruh s písmeny

Co lze dosadit místo otazníku, aby obrázek dával smysl?

Pismena v kruhu

Řešení

K

Číselná hodnota součtu písmen (A=1, B=2, C=3, atd.), které jsou proti sobě je vždy stejná (17).