Tečky

Jaký obrázek bude v posledním okénku?

Řešení

D

V každém dalším obrázku je jedna tečka navíc. Takže v posledním musí být 9 teček.

Čáry

Dokážete dešifrovat obrázek?

Řešení

„Praha“

Pokud si obrázek otočíte o 90° po směru hodinových ručiček, půjde z něj potom přečíst slovo PRAHA.