Ovoce a zelenina

Dokážete dešifrovat tento obrázek?

Šifra - Ovoce a zelenina

Řešení

„Broskev“

Místo obrázků si dosadíme název ovoce nebo zeleniny a z každého řádku si vezmeme jedno písmeno, podle toho kde je tečka. Pokud je tečka na třetím obrázku v řádku, vezmeme si třetí písmeno z názvu.

Barvy a obrazce

Víte které číslo má být místo otazníku?

Barvy a obrazce

Řešení

2

Číslo udává, kolik obrazců je v daném místě.

Přesýpací hodiny

Zvládnete doplnit X a Y?

Přesýpací hodiny

Řešení

x = 67 a y = 95

V každém trojúhelníku musí být součet čísel 180 a v každém kruhu musí být součet čísel 360.