Hodiny

Která z možností nejlépe vystihuje hodiny na obrázku?

Řešení

Možnost B.

Hodiny ukazují čas 11:56 a možnost B je pozpátku zapsaný tento čas.