Konvičky

Do konvičky A můžeme nalít 1l čaje. Kolik litrů můžeme nalít do konvičky B, aniž by přetekla?

Řešení

Pokud nebudeme počítat nálevku, tak 0,5 litru. Pokud budeme počítat nálevku, tak o něco více, než půl litru.

Trojúhelníky

Dokážete spočítat trojúhelníky na obrázku? Kolik jich je?

Řešení

27