Maruška

Řešení

Toto tvrzení můžeme pronést, pokud má Maruška 11. narozeniny 31.12. a my toto tvrzení řekneme další den po jejích 11. narozeninách (1.1.).

Autobus

Na jakém čísle stojí autobus?

Řešení

Autobus stojí na čísle 235831. První dvě čísla jsou posloupnost 23..34..45..56..67..78. Poté se v řádku sečtou první dvě čísla a třetí číslo je tento součet. Poté se sečte druhé a třetí číslo a čtvrté číslo je tento součet. atd. (Pokud součet vyjde více jak 10, zapíšeme jako výsledek pouze druhou cifru. Např. v případě výsledku součtu 15 zapíšeme jako výsledek pouze 5.  

Rodina

V domě na obrázku žijí 2 matky, 2 dcery, 1 babička a 1 vnučka. Kolik lidí žije celkem v domě?

Řešení

V domě žijí 3 lidé. Babička je zároveň matka, matka je zároveň dcera a vnučka je zároveň i dcera.

Zloděj

V jedné vesnici někdo ukradl prase. Během policejního vyšetřování policie vyslýchala 5 svědků. Níže jsou shrnuty jednotlivé výpovědi:

Pepa: nebyl to Zdeněk
byl to Honza

Honza: nebyl to Karel
nebyl to Zdeněk

Karel: byl to Zdeněk
nebyl to Pepa

Jirka: byl to Karel
byl to Honza

Zdeněk: byl to Jirka
nebyl to Pepa

Dokážete určit kdo je zloděj? Za předpokladu, že každý uvedl jednu pravdivou informaci a jednu lež.

Řešení

Zloděj je Karel. Podle výpovědi Honzy to byl buď Karel nebo Zdeněk, protože jedna věta je lež. Z výpovědi Jirky je zřejmé, že to byl Karel nebo Honza. Protože jedna věta je pravda. Tudíž když dáme dohromady výpovědi Honzy a Jirky, dostaneme shodnou odpověď, že zloděj je Karel. Ostatní výpovědi nám to jen potvrdí.

Kráva na louce

Kráva se prochází po louce. Jde 50 metrů směrem na sever, poté 50 metrů na východ, potom 50 metrů opět na sever a nakonec 50 metrů na západ. Jakým směrem bude poté směřovat její ocas?

Řešení

Ocas krávy směřuje celou dobu směrem k zemi.